Thai nhi 26 tuần

Thai nhi 26 tuần

Bé con có thể tự hít vào và thở ra một lượng nước ối nhỏ và nó hoàn toàn giúp ích cho quá trình phát triển phổi của con.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến