Thai nhi 32 tuần

Thai nhi 32 tuần

Bàn tay và bàn chân của thai nhi 32 tuần đã xuất hiện móng.

Bài viết nổi bật

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến
Tin hay đừng bỏ lỡ