Thai nhi 32 tuần

Thai nhi 32 tuần

Bàn tay và bàn chân của thai nhi 32 tuần đã xuất hiện móng.

Tin được quan tâm nhất

Các bài viết khác

Chủ đề phổ biến