Thai nhi 7 tuần tuổi

Thai nhi 7 tuần tuổi

Thai nhi tuần thứ 7, bàn tay và bàn chân tiếp tục nhô ra từ cánh tay và cẳng chân.

Tin được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến