Mai Thu Huyền đã bước vào tuổi trung niên vẫn tự tin tạo dáng cùng những trang phục sặc sỡ, kém sang.

Mai Thu Huyền đã bước vào tuổi trung niên vẫn tự tin tạo dáng cùng những trang phục sặc sỡ, kém sang.

Theo Lyn (Khám Phá)
Ngày 25/05/2015 17:59 PM (GMT+7)