Đức Hạnh bất ngờ xin bị loại

Với lý do bận công việc kinh doanh, thí sinh Đức Hạnh tự xin bị loại.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác