Phần thi của Thanh Thảo, Nhựt Duy và Thanh Cường

Tuy món ăn chưa đạt chuẩn nhưng nhờ có kỹ năng trang trí vượt trội nên Thanh Cường đã vượt Thanh Thảo và Nhựt Duy để giành lấy chiếc tạp dề cuối cùng.

Ở lượt thi cuối cùng, chỉ còn một chiếc tạp dề để trao cho thí sinh nên cuộc cạnh tranh giữa các ứng viên Nguyễn Thanh Cường, Phan Thị Nhựt Duy và Trần Thị Thanh Thảo càng trở nên quyết liệt hơn. Tuy món ăn chưa đạt chuẩn nhưng nhờ có kỹ năng trang trí vượt trội nên Thanh Cường đã "qua mặt" Thanh Thảo và Nhựt Duy để giành lấy chiếc tạp dề cuối cùng.

Nguồn video: VTV

Theo Lan Tường (Khám phá)
Tin bài cùng sự kiện Vua Đầu Bếp – MasterChef Vietnam
Array