14 trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương từ 2021

Ngày 19/09/2020 19:30 PM (GMT+7)

Trong thời gian người lao động đang nghỉ việc riêng, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong mọi trường hợp.

Theo quy định tại Điều 115 Bộ luật Lao động 2019 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021) thì người lao động (NLĐ) được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong một số trường hợp.

14 trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương từ 2021 - 1

1. Bản thân NLĐ kết hôn: Nghỉ 3 ngày.

2. Cha đẻ chết: Nghỉ 3 ngày.

3. Mẹ đẻ chết: Nghỉ 3 ngày.

4. Cha nuôi chết (quy định mới): Nghỉ 3 ngày.

5. Mẹ nuôi chết  (quy định mới): Nghỉ 3 ngày.

6. Cha đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 3 ngày.

7. Mẹ đẻ của vợ/chồng chết: Nghỉ 3 ngày.

8. Cha nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 3 ngày.

9. Mẹ nuôi của vợ/chồng chết (quy định mới): Nghỉ 3 ngày.

10. Vợ/chồng của NLĐ chết: Nghỉ 3 ngày.

11. Con đẻ chết: Nghỉ 3 ngày.

12. Con nuôi chết: Nghỉ 3 ngày.

13. Con đẻ kết hôn: Nghỉ 1 ngày.

14. Con nuôi kết hôn: Nghỉ 1 ngày.

14 trường hợp NLĐ được nghỉ việc riêng và hưởng nguyên lương từ 2021 - 3

Lưu ý: Khi nghỉ việc riêng trong các trường hợp trên đây, NLĐ có nghĩa vụ phải thông báo cho người sử dụng lao động biết.

Trong thời gian NLĐ đang nghỉ việc riêng theo quy định trên, người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ trong mọi trường hợp.

Nguồn: https://nld.com.vn/cong-doan/14-truong-hop-nld-duoc-nghi-viec-rieng-va-huong-nguyen-luo...

Từ năm 2021, người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày lễ, tết hưởng nguyên lương?
Theo Bộ luật Lao động 2019, từ năm 2021, người lao động được nghỉ 11 ngày làm việc, hưởng nguyên lương trong các dịp lễ, tết.
Theo Tin, ảnh: A.Chi (Người lao động)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h