[Infographic] Chân dung nữ Chủ tịch QH đầu tiên của VN

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân là nữ Chủ tịch đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, cũng là lãnh đạo nữ đầu tiên trong những chức danh chủ chốt, đứng đầu Đảng, Nhà nước.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác