Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận được thẻ?

Ngày 06/04/2021 17:30 PM (GMT+7)

Thời gian nhận thẻ khi làm thẻ căn cước gắn chíp được quy định rõ tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014.

Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận được thẻ?

Khi làm thẻ căn cước gắn chíp, thời gian nhận thẻ sẽ phải đảm bảo theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014. Cụ thể như sau:

Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Luật này, cơ quan quản lý căn cước công dân gắn chíp phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân gắn chíp cho công dân trong thời hạn sau đây:

Trường hợp cấp mới, cấp đổi:

- Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận được thẻ? - 1

Làm thẻ căn cước gắn chíp bao lâu sẽ nhận được thẻ?

Trường hợp cấp lại:

- Tại thành phố, thị xã không quá 15 ngày làm việc.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Song, thực tế hiện nay cho thấy, vì số lượng người yêu cầu cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp quá lớn dẫn đến cơ quan thẩm quyền quá tải. Vì thế, thời gian trả thẻ căn cước công dân gắn chíp có thể kéo dài hơn so với Luật quy định.

2 cách nhận thẻ căn cước gắn chíp

Theo điểm e khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2016/TT-BCA ( được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2019/TT-BCA):

"Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, trả thẻ Căn cước công dân và số hộ khẩu (nếu có) theo thời gian và địa điểm trong giấy hẹn. Nơi trả thẻ Căn cước công dân là nơi làm thủ tục cấp thẻ; trường hợp công dân có yêu cầu trả thẻ tại địa điểm khác thì công dân ghi cụ thể địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai căn cước công dân. Cơ quan nơi tiếp nhận hồ sơ trả thẻ Căn cước công dân tại địa điểm theo yêu cầu của công dân bảo đảm đúng thời gian và công dân phải trả phí dịch vụ chuyển phát theo quy định."

Như vậy, người dân có thể nhận thẻ căn cước công dân gắn chíp qua 2 cách:

Cách 1: Nhận trực tiếp tại nơi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Cách 2: Nhận thẻ qua bưu điện. Với cách này người dân cần ghi rõ địa chỉ nơi trả thẻ tại Tờ khai Căn cước công dân gắn chíp và khi nhận phải tự thanh toán phí chuyển phát. Trường hợp nhận thẻ qua bưu điện thì Công an vẫn phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

Nguồn: https://danviet.vn/lam-the-can-cuoc-gan-chip-bao-lau-se-nhan-duoc-the-20210405102949909...

Quiz: Thẻ CCCD gắn chip và những điều có thể nhiều người chưa biết
Dưới đây là một số thông tin quan trọng về thẻ Căn cước công dân gắn chip mà có thể nhiều người chưa nắm rõ.
Theo PV (Dân Việt)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h