Nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà?

Ngày 25/05/2022 09:45 AM (GMT+7)

Người lao động nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà…

Mới đây, Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn hướng dẫn về việc thực hiện Quyết định 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ, trước những đề nghị hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (NLĐ) của Sở LĐ-TB&XH TP.HCM.

Cụ thể theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Quyết định 08 chỉ có doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới thuộc đối tượng áp dụng.

Về đối tượng được hỗ trợ chính sách, theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 8 Nghị định 145/2020 thì tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm cả thời gian nghỉ thai sản, nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng (không tham gia BHXH nhưng vẫn có tên trong danh sách tham gia BHXH bắt buộc của cơ quan BHXH).

Do vậy, NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản hay nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thuộc đối tượng được hỗ trợ tiền thuê nhà nếu đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 08.

Về phương thức chi trả và xác nhận của cơ quan BHXH, theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Quyết định 08, đối với NLĐ đang làm việc, DN có thể gửi danh sách NLĐ đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp hai hoặc ba tháng. Riêng đối với NLĐ quay lại thị trường lao động, DN phải gửi danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà hằng tháng đến cơ quan BHXH trước ngày 15 hằng tháng, không quy định cho phép gộp hai hoặc ba tháng.

Trước đó, Sở LĐ-TB&XH TP.HCM có công văn khẩn đề nghị Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định 08.

Cụ thể, liên quan khái niệm “Người sử dụng lao động”, Quyết định 08 quy định: “Người sử dụng lao động là DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động làm theo thỏa thuận”.

Điều này có thể hiểu là chỉ có DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh mới đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ. Các loại hình khác thì NLĐ không thuộc đối tượng hỗ trợ.

Về đối tượng và điều kiện thụ hưởng, theo Quyết định 08 thì NLĐ được hỗ trợ tiền thuê nhà phải đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm DN lập danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ.

Tuy nhiên, một số trường hợp đang hưởng trợ cấp BHXH, không phải đóng BHXH, gồm cả NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản, NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau sẽ không thuộc đối tượng được hưởng chính sách tiền lương.

Nghỉ thai sản, ốm đau có được hỗ trợ tiền thuê nhà? - 1

Người lao động đang làm việc tại một công ty ở TP.HCM. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nguồn: https://plo.vn/nghi-thai-san-om-dau-co-duoc-ho-tro-tien-thue-nha-post681545.html

6 quyền lợi người lao động được hưởng khi tham gia BHXH
Với mức tham gia chỉ vài trăm ngàn đồng mỗi tháng, người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được nhận lương hưu hằng tháng gấp nhiều lần so với mức đóng, được...

Tin tức 24h

Theo NGUYỄN HIỀN (Pháp luật TP HCM)
Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h