Hình dáng của trán tiết lộ gì về bạn?

Nếu bạn sở hữu trán hẹp và ngắn, bạn là người sống nội tâm, thường bị tình cảm chi phối trong việc đưa ra quyết định.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác