Tặng mẹ bảng so sánh các chỉ số của con cùng mẹo để đo đạc chính xác nhất cân nặng, chiều cao bé.
Có lẽ do bụng bầu lớn nên thời gian này mẹ thấy mệt mỏi nhiều hơn.