Bạn đã ở cùng ai khi sinh nở?

92% phụ nữ đã ở cũng chồng khi sinh nở.

ban da o cung ai khi sinh no? - 1
ban da o cung ai khi sinh no? - 2
ban da o cung ai khi sinh no? - 3

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác