Hình ảnh mẹ Desiree Bryan đang khám thai tại một phòng khám tư ở Richmond ngày 12/4/2014, trước khi ca sinh mổ diễn ra theo lịch trình tại Sibley.

Hình ảnh mẹ Desiree Bryan đang khám thai tại một phòng khám tư ở Richmond ngày 12/4/2014, trước khi ca sinh mổ diễn ra theo lịch trình tại Sibley.

Ngày 25/01/2015 14:02 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Sinh con