Stephanie đang cầm điện thoại để Desiree nói chuyện với bạn bè trước khi ca sinh nở diễn ra. Vì đây là ca sinh đôi nên mẹ Desiree có vẻ khá hoảng sợ và lo lắng.

Stephanie đang cầm điện thoại để Desiree nói chuyện với bạn bè trước khi ca sinh nở diễn ra. Vì đây là ca sinh đôi nên mẹ Desiree có vẻ khá hoảng sợ và lo lắng.

Ngày 25/01/2015 14:02 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Sinh con
Tin hay đừng bỏ lỡ