Hiến tinh trùng tự nguyện đang là một hoạt động cộng đồng được đẩy mạnh ở Trung Quốc. Với sự tiến bộ trong nhận thức của người dân, ngày càng có nhiều thanh niên trẻ đồng ý tham gia hiến tinh trùng. Trong ảnh, một tình nguyện viên trẻ đang lấy tinh trùng của bản thân.

Hiến tinh trùng tự nguyện đang là một hoạt động cộng đồng được đẩy mạnh ở Trung Quốc. Với sự tiến bộ trong nhận thức của người dân, ngày càng có nhiều thanh niên trẻ đồng ý tham gia hiến tinh trùng. Trong ảnh, một tình nguyện viên trẻ đang lấy tinh trùng của bản thân.

Theo H.My (AO) (Khám phá)
Ngày 17/11/2014 13:50 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Thụ tinh
Tin hay đừng bỏ lỡ