Đôi mắt cực này này thuộc 'sở hữu' của bé Trần Phương Uyên đó.

Đôi mắt cực này này thuộc "sở hữu" của bé Trần Phương Uyên đó.

(Khampha.vn)
Ngày 05/01/2013 17:44 PM (GMT+7)