Các phương pháp khác

Các phương pháp khác

Bên cạnh sinh thường và sinh mổ, ngày nay còn có khá nhiều phương pháp sinh nở khác như sinh con dưới nước, sinh con hoa sen... khá phổ biến ở các nước hiện đại.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến