Cận cảnh bơm tạp chất biến tôm ươn thành tôm tươi

Với một ống tiêm và một tô tạp chất để “phù phép”, người bán hàng khiến cho tôm tươi cứng trở lại và bán ra khắp thị trường

Theo Như Hoàn (Nguồn VTV) (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác