Video: Nữ quái trộm đồ rồi nhét vào "chỗ kín"

Cô gái đội mũ bảo hiểm màu hồng vào một cửa hàng vờ xem quần áo, rồi nhanh tay nhét trộm đồ vào vùng kín.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác