Chết cười sự khác nhau giữa con trai và con gái (P2)

Ngày 26/10/2013 13:01 PM (GMT+7)
Khi phụ nữ mặc quần áo giống nhau, chắc chắn sẽ có nội chiến. Còn đàn ông mặc giống nhau, đó là một điều đáng bàn, đáng vui...

Khi phụ nữ mặc quần áo giống nhau, chắc chắn sẽ có nội chiến. Còn đàn ông mặc giống nhau, đó là một điều đáng bàn, đáng vui...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan