Cười ngặt nghẽo với ảnh độc trong tuần P19

Sức mạnh vĩ đại của tình yêu hay sự bao dung cho đôi giày mới?

Sức mạnh vĩ đại của tình yêu hay sự bao dung cho đôi giày mới?