Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo

Ngày 28/12/2017 11:00 AM (GMT+7)

Chữ ký là một trong những điểm nhận dạng riêng biệt độc đáo của mỗi người. Tuy nhiên những người dưới đây lại có chữ ký quá bá đạo khiến người khác thấy xong cũng phải cười lăn cười bò.

Người ta thường nói chữ ký cũng thể hiện tính cách của con người, những chứ ký dưới đây hẳn phải thuộc về những người cá tính lắm!

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 1

1 tấn thì rõ là bằng 1000kg rồi

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 2

Sử dụng cả công thức hóa học vào chữ ký luôn

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 3

Không biết những người anh chị em của người này có chữ ký bá đạo thế kia không

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 4

Yên sắc Yến, vừa ký vừa đánh vần

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 5

Anh Chín với chữ ký như cô giáo chấm điểm

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 6

Không hiểu sao anh tên Bình mà chữ ký của anh lại gập ghềnh khúc khuỷu thế

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 7

Một tiếng kêu cho người ta biết ngay tên anh: Meo

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 8

Cầu kỳ vẽ tranh ngay trong chữ ký luôn

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 9Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 10Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 11

Một loạt chữ ký như phượng bay rồng múa

Dân mạng rầm rầm khoe loạt chữ ký siêu bá đạo - 12

Đây chắc hẳn là chữ ký của người rất giỏi toán

Theo Aries (Khám phá)