Sự khác nhau giữa người thất bại và người thành công

Một người thành công là người dám nghĩ, dám làm và không sợ thất bại...

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác