Bị huyết trắng làm sao hết?

Huyết trắng xuất hiện là bình thường, nhưng có nhiều trường hợp cần được điều trị sớm. Vậy khi bị huyết trắng làm sao hết?