Ứng dụng iPhone giúp cảnh sát bắt trộm

Ứng dụng iPhone giúp cảnh sát bắt trộm

Hai kẻ cắp này là Tania Marin Starr sống ở Vallejo và Gerald Wayne Elliott II sống ở San Francisco, cùng ở độ tuổi 31 đã bị truy tố vì tội ăn cắp xe hơi và thiết bị từ AT&T.