Thậm chí, một số sản phẩm còn chứa chất cấm gây ung thư cho các bé. Cha mẹ Việt hiện nay vẫn còn xem thường những nguy hại đó nên chiều lòng và mua cho con. Dưới đây là danh sách các đồ chơi nguy hiểm đó.

Thậm chí, một số sản phẩm còn chứa chất cấm gây ung thư cho các bé. Cha mẹ Việt hiện nay vẫn còn xem thường những nguy hại đó nên chiều lòng và mua cho con. Dưới đây là danh sách các đồ chơi nguy hiểm đó.

Theo Chi Chi (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 03/06/2019 09:55 AM (GMT+7)
Tin hay đừng bỏ lỡ