Hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh Châu Âu (EU) đã từng đưa những miếng dán hoạt hình Trung Quốc vào danh sách nguy hiểm vì chúng chứa di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) và di-isononyl phthalate (DINP).
1. Miếng dán hoạt hình Trung Quốc

Hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh Châu Âu (EU) đã từng đưa những miếng dán hoạt hình Trung Quốc vào danh sách nguy hiểm vì chúng chứa di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) và di-isononyl phthalate (DINP).

Theo Chi Chi (Tổng hợp) (Khám phá)
Ngày 03/06/2019 09:55 AM (GMT+7)
Tin hay đừng bỏ lỡ