Tăng cước 3G: 'Nhà mạng không phạm luật'

Ngày 31/12/2013 06:10 AM (GMT+7)

Bộ Công Thương kết luận chưa đủ cơ sở để coi việc Viettel, Vinaphone, Mobifone đồng loạt tăng giá cước 3G là áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng.

Sau chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm rõ việc 3 doanh nghiệp viễn thông lớn điều chính giá cước dịch vụ truy nhập Internet qua mạng di động 3G (dịch vụ dữ liệu 3G) từ ngày 16/10/2013, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương đã xác minh và đi đến kết luận trên.

Viettel, Vinaphone, Mobifone không bắt tay nhau?

Cục Quản lý Cạnh tranh khẳng định, đợt điều chỉnh giá từ ngày 16/ l0/2013 của 3 doanh nghiệp trên thực hiện theo chủ trương, định hướng điều chỉnh giá cước viễn thông nêu tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia đến năm 2020 ngày 27 tháng 07 năm 2012 và theo yêu cầu tuân thủ pháp luật về giá cước dịch vụ viền thông của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông.

Trong quá trình thực hiện điều chỉnh giá, từng doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đăng ký giá cước riêng. Thời điểm nộp hồ sơ và thời điểm đề nghị áp dụng giá cước mới của từng doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký giá cước là có sự khác biệt.

Sau khi Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông có văn bản chấp thuận phương án điều chỉnh giá cước dữ liệu 3G của 3 doanh nghiệp vào cùng ngày 4/10/2013, từng doanh nghiệp đã ban hành quyết định điều chỉnh giá cước ở các thời điểm khác nhau.

Phương án điều chỉnh giá các gói cước (tăng, giảm hoặc giữ nguyên), phương án cung cấp các gói cước (ngừng cung cấp một số gói cước hoặc đưa ra các gói cước mới) của 3 doanh nghiệp liên quan cũng có nhiều điểm khác biệt.

Về việc 3 doanh nghiệp cùng điều chỉnh giá cước từ ngày 16/10/2013, Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công thương cho hay, không thể coi là dấu hiệu cho thấy sự cấu kết hay bắt tay của các doanh nghiệp bởi chu kỳ tính cước và vận hành hệ thống kỳ thuật thường tính vào ngày đầu tháng hoặc giữa tháng.

Do văn bản chấp thuận của Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 4/10/2013, nên để phù hợp với chu kỳ tính cước, các doanh nghiệp đã quyết định điều chỉnh cước để áp dụng vào chu kỳ giữa tháng là từ ngày 16/10/2013.

Về việc 3 doanh nghiệp điều chỉnh một số gói cước với cùng mức tăng, theo Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông, các gói cước được điều chỉnh giống nhau đều là các gói cước thông dụng và phương án điều chỉnh giá cước đã được Cục Viễn thông phê duyệt.

Ngoài các gói cước thông dụng, các doanh nghiệp đều có nhiều gói cước khác với mức giá cước, tính năng kỹ thuật khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.

Cũng không áp đặt giá bán gây thiệt hại  cho người dùng

Tăng cước 3G: Nhà mạng không phạm luật - 1

Viettel, Mobifone, VinaPhone không phạm luật

Mặc dù khẳng định vị trí thống lĩnh của nhóm 3 doanh nghiệp Viettel, Mobifone, Vinaphone nhưng về hành vi lạm dụng ví trí thống lĩnh thị trường áp đặt giá bán dịch vụ bất hợp lý gây hại cho khách hàng, Cục Quản lý Cạnh tranh khẳng định, chưa đủ cơ sở.

Kết luận này được đưa ra dựa trên cơ sở xem xét 3 yếu tố là mức độ tăng giá cước, biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất dịch vụ dữ liệu 3G và quan hệ cung cầu thị trường.

Cụ thể, về mức độ tăng giá cước, việc điều chỉnh giá vừa qua là thực hiện theo chủ trương, định hướng điều chỉnh giá cước viền thông nêu tại Quyết định số 32/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo yêu cầu và được sự phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước về viễn thông.

 Xét về mức độ tăng giá cước, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng mức điều chỉnh trung bình của đợt điều chinh giá cước vừa qua tăng khoảng 20% so với mức giá trước đó, vượt quá mức 5% theo quy định.

Về biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất dịch vụ dữ liệu 3G, theo báo cáo giá thành của Viettel, MobiFone và VinaPhone đã được Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận, đối với dịch vụ dữ liệu 3G của cả 3 doanh nghiệp nêu trên, giá thành kế hoạch năm 2013 giảm hơn so với giá thành thực tế của năm 2012. Xác nhận này cho thấy không có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất dịch vụ dữ liệu 3G vượt quá mức 5%.

Về quan hệ cung cầu trên thị trường, tính đến tháng 9/2013, số thuê bao dịch vụ dữ liệu đã tăng mạnh với tổng số thuê bao của 3 doanh nghiệp liên quan đạt 18,9 triệu thuê bao, đồng thời dung lượng cũng tăng mạnh vượt quá khả năng cung cấp dịch vụ với chất lượng đảm bảo của mạng lưới.

Cục Quản lý Cạnh tranh kết luận, do việc tăng giá cước của 3 doanh nghiệp được thực hiện trong bối cảnh số lượng thuê bao, nhu cầu về dung lượng tăng mạnh vượt quá khả năng cung cấp dịch vụ với chất lượng đảm bảo của mạng lưới nên căn cứ quy định tại khoản 2, Điều 27, Nghị định 116/2005/NĐ-CP, chưa đủ cơ sở để coi việc tăng giá cước 3G ngày 16/10/2013 của 3 “ông lớn” viễn thông vừa qua là hành vi áp đặt giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý gây thiệt hại cho khách hàng.

Theo Thu Hoài (Khampha.vn)