Bạn đã tận dụng hết công dụng diệt khuẩn của ion bạc?

Từ lâu người ta vẫn thường sử dụng bạc như món trang sức quý và bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, không nhiều người hiểu rõ về cơ chế diệt khuẩn của bạc, dẫn đến việc “lãng phí” ứng dụng tuyệt vời của nó trong đời sống.

.

ban da tan dung het cong dung diet khuan cua ion bac? - 1

ban da tan dung het cong dung diet khuan cua ion bac? - 2

ban da tan dung het cong dung diet khuan cua ion bac? - 3

ban da tan dung het cong dung diet khuan cua ion bac? - 4

(Theo Khám phá).
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác