Thai nhi 3 tuần tuổi

Thai nhi 3 tuần tuổi

Sau khi trứng được thụ tinh, hợp tử hình thành và bắt đầu quá trình phân chia tế bào, di chuyển vào tử cung.

Tin được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến