Thai nhi 3 tuần tuổi

Thai nhi 3 tuần tuổi

Sau khi trứng được thụ tinh, hợp tử hình thành và bắt đầu quá trình phân chia tế bào, di chuyển vào tử cung.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến