Thai nhi 36 tuần

Thai nhi 36 tuần

Lúc này, cơ thể bé bắt đầu rụng dần lông tơ cùng bã nhờn.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến