Thai nhi 36 tuần

Thai nhi 36 tuần

Lúc này, cơ thể bé bắt đầu rụng dần lông tơ cùng bã nhờn.

Bài viết nổi bật

Chủ đề phổ biến
Tin hay đừng bỏ lỡ