Thai nhi 5 tuần tuổi

Thai nhi 5 tuần tuổi

Thai nhi 5 tuần tuổi có kích thước bằng một hạt tiêu và trông giống một con nòng nọc nhỏ hơn một con người.

Tin được quan tâm nhất

Chủ đề phổ biến