Thai nhi 6 tuần tuổi

Thai nhi 6 tuần tuổi

Ở tuần thứ 6 thai kỳ, mũi, miệng và tai em bé đang bắt đầu hình thành

Tin được quan tâm nhất

Tin hay đừng bỏ lỡ