Theo Lyn (Khám Phá)
Ngày 30/03/2015 18:02 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Soi thời trang của sao