Sẽ thế nào nếu các mỹ nhân Việt cũng có thời trang "vừa lãnh lương" như chúng ta?

Ngày 16/10/2018 10:13 AM (GMT+7)
Theo Jay - Ảnh: Tổng Hợp (Khám phá)
Ngày 16/10/2018 10:13 AM (GMT+7)
Tin bài cùng chủ đề Nam Thư