Thái Hòa với món ăn bị mặn

Một chút nêm nếm không chính xác đã khiến món ăn của Thái Hòa bị mặn.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác