Thử thách với phở cá hồi

Vì rơi vào vòng nguy hiểm nên cả hai Thái Hòa và Nguyên Giáp đã phải thi đấu tay đôi với món phở cá hồi.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác