• Diễn biến bão số 3  

  • Thiệt hại bão số 3  

Tin hay đừng bỏ lỡ