[Infographic] Sự khác biệt thú vị giữa tết xưa và nay

Trải qua thời gian, nhiều phong tục trong ngày Tết của người Việt đã thay đổi để phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác