Tin vui cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 7/2024

Ngày 10/07/2024 21:14 PM (GMT+7)

Theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP, từ 1/7/2024, mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh. Trong đó bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ nhận được mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng ở mức cao nhất.

Mức hưởng trợ cấp của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng từ 1/7/2024 là bao nhiêu?

Ngày 1/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

Theo đó, tại mục số 4 của Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng từ ngày 1/7/2024:

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng sẽ được hưởng mức phụ cấp hàng tháng là 8.367.000 đồng và trợ cấp hàng tháng là 2.337.000 đồng.

Bên cạnh đó, những người chăm sóc, phục vụ cho Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình cũng sẽ được hưởng mức phụ cấp là 2.789.000 đồng/tháng.

Theo Nghị định nêu trên, từ ngày 1/7/2024 sau khi tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp thì các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Việt Nam sẽ được nhận tổng cộng là 10.704.000 đồng/tháng tiền gồm tiền phụ cấp và trợ cấp ưu đãi của người có công với cách mạng.

Từ 1/7/2024, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất. Ảnh minh họa: TL

Từ 1/7/2024, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất. Ảnh minh họa: TL

Để đạt được danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cần đáp ứng tiêu chuẩn gì?

Bà mẹ Việt Nam anh hùng là danh hiệu vinh dự được Nhà nước Việt Nam phong tặng hoặc truy tặng với những người phụ nữ Việt Nam có nhiều cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ mang trọng trách tầm quốc tế.

Căn cứ quy định tại Điều 2 Nghị định 56/2013/NĐ-CP quy định về trường hợp những bà mẹ được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" như sau:

- Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

- Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần);

- Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

- Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên (bao gồm cả người còn sống và người đã từ trần).

Người con là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công", bao gồm con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật.

Người chồng là liệt sỹ là người đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng "Tổ quốc ghi công" mà bà mẹ là vợ của người đó.

Trường hợp bà mẹ có chồng, con tham gia hàng ngũ địch nhưng bà mẹ chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước thì vẫn được xem xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước ''Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Lưu ý: Những trường hợp trên phản bội, đầu hàng địch, có hành động gây nguy hại cho cách mạng hoặc vi phạm pháp luật bị Tòa án xét xử bằng hình thức phạt tù mà bản án, quyết định của Tòa án đang có hiệu lực pháp luật (kể cả trường hợp được hưởng án treo) thì không được xét tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".

Chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Căn cứ theo quy định tại Điều 18 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14, chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau :

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng chế độ ưu đãi trên vai trò là thân nhân của liệt sỹ bao gồm:

+ Được cấp "Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ" theo quy định của Chính phủ.

+ Được hưởng trợ cấp tuất một lần khi truy tặng Bằng "Tổ quốc ghi công", trường hợp không còn thân nhân thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng trợ cấp tuất một lần.

+ Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 55/2023/NĐ-CP.

+ Được cấp bảo hiểm y tế đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con liệt sĩ.

+ Được hưởng một số chế độ ưu đãi khác như ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở; miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước; ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng; vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh và miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

+ Được hưởng chế độ ưu đãi về cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động - thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên.

+ Được hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

- Được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng 03 lần mức chuẩn, trong đó mức chuẩn là căn cứ để xác định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi với người có công cách mạng theo Nghị định số 77/2024/NĐ-CP.

- Được hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định.

- Được hưởng trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình theo quy định.

- Được điều dưỡng phục hồi sức khoẻ hằng năm.

- Được Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa để ở hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở.

Ngoài ra, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" thì sẽ được hưởng trợ cấp ưu đãi một lần với mức bằng 20 lần mức chuẩn.

Chi tiết cách tính lương, phụ cấp theo lương cơ sở mới áp dụng từ tháng 7/2024
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện cách tính mức lương cơ sở đối với các đối tượng thụ hưởng.

Tăng lương

Theo L.Vũ (th)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo hiểm xã hội