Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016

Ngày 16/10/2015 23:15 PM (GMT+7)

Trung tâm xếp hạng trường ĐH thế giới (CWUR) vừa xếp hạng 10 trường ĐH hàng đầu thế giới năm 2015-2016. Đứng đầu danh sách vẫn là ĐH Harvard (Mỹ).

Theo tờ Wonderslist, CWUR sử dụng tám tiêu chí để xác định thứ hạng các trường ĐH, gồm chất lượng giáo dục, chất lượng giảng viên, việc làm của cựu sinh viên, các ấn phẩm, tầm ảnh hưởng, mức độ được trích dẫn, tác động sâu rộng và bằng sáng chế. Bảng xếp hạng này của CWUR không chỉ phụ thuộc vào sinh viên mà còn bởi các phòng ban trường ĐH và các quan chức chính phủ trên toàn cầu.

Dưới đây là danh sách 10 trường ĐH hàng đầu thế giới năm 2015-2016, trong đó có tám trường ĐH là của Mỹ.

1. ĐH Harvard

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 1 

2. ĐH Stanford

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 2 

3. Viện Công nghệ Massachusetts 

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 3 

4. ĐH Cambridge

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 4 

5. ĐH Oxford

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 5 

6. ĐH Columbia

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 6 

7. ĐH California, Berkeley

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 7 

8. ĐH Chicago

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 8 

9. ĐH Princeton

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 9 

10. ĐH Cornell 

Top 10 trường ĐH hàng đầu thế giới 2015-2016 - 10 

Theo Ngọc Như (Pháp luật TP.HCM)