TP.HCM: Bỏ điểm 0 và học sinh giỏi bậc tiểu học

Ngày 10/10/2014 17:34 PM (GMT+7)

Đó là yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào Tạo TP.HCM vừa gửi tất cả các trường tiểu học trên địa bàn về việc đánh giá học sinh.

Sở yêu cầu nội dung khen thưởng cho học sinh ghi cụ thể trong giấy khen: “Thành tích nổi bật hay có tiến bộ vượt bậc về một trong ba nội dung đánh giá trở lên, đạt thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua hoặc thành tích đột xuất khác. Đặc biệt không có danh hiệu học sinh Giỏi, học sinh Tiên Tiến”.

Sở nhấn mạnh: “Trong bài kiểm tra cho học sinh tiểu học, giáo viên cho theo thang điểm 10 và không cho điểm 0, điểm thập phân. Quá trình học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác: Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành; Mức độ hình thành và phát triển năng lực: Đạt hoặc Chưa đạt; Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt hoặc Chưa đạt và các thành tích khác của học sinh được khen thưởng trong học kì, năm học.

Từ năm học 2014 - 2015, bậc tiểu học tại TP.HCM sẽ không có danh hiệu học sinh giỏi

Học sinh được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt các điều kiện: Đánh giá thường xuyên đối với tất cả các môn học, hoạt động giáo dục: Hoàn thành;Đánh giá định kì cuối năm học các môn học theo quy định: đạt điểm 5 (năm) trở lên; Mức độ hình thành và phát triển năng lực và Mức độ hình thành và phát triển phẩm chất: Đạt”

Sở yêu cầu, trong năm học mới, đánh giá toàn diện học sinh thông qua đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất của học sinh theo mục tiêu giáo dục tiểu học. Kệt hợp đánh giá học sinh qua nhiều kênh như giáo viên, phụ huynh, bạn bè. Tuy nhiên, đánh giá của học sinh là quan trọng nhất. Đặc biệt, đánh giá học sinh không được so sánh giữa học sinh này với học sinh kia.

Giáo viên cần lưu ý đến sức học của học sinh, từ đó có những cánh nhận xét thông qua phiếu vở, vở của học sinh hoặc nhận xét trực tiếp. Giáo viên cần nắm tình hình học sinh kịp thời để khắc phục những thiếu sót. Hàng tuần, giáo viên lưu ý đến những học sinh có nhiệm vụ chưa hoàn thành để giúp đỡ học sinh biết cách hoàn thành kịp thời. Hàng tháng, giáo viên ghi nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục về mức độ hoàn thành nội dung học tập từng môn học, hoạt động giáo dục khác.

Các môn học được đánh giá cuối học kì, cuối năm bằng bài kiểm tra. Đề bài kiểm tra được thiết kế theo ba mức độ, học sinh nhận biết hoặc nhớ, nhắc lại đúng kiến thức đã học; diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình và áp dụng trực tiếp kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Học sinh kết nối, sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết tình huống, vấn đề mới, tương tự tình huống, vấn đề đã học.

Những nội dung này sẽ được áp dụng từ ngày 15/10/2014.

Theo Nhật Truyền (Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Tuyển sinh 2017
Tin hay đừng bỏ lỡ