Từ 1-7: Áp dụng quy định mới về hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước

Ngày 12/06/2024 11:11 AM (GMT+7)

Theo Luật Căn cước 2023, từ 1-7 có hàng loạt hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến thẻ căn cước như cấp, cấp đổi, thu hồi, giữ thẻ căn cước trái quy định…

Điều 7 Luật Căn cước 2023 quy định cụ thể về các hành vi bị nghiêm cấm, đó là: Cấp, cấp đổi, cấp lại, thu hồi thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định của pháp luật.

Giữ thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước trái quy định; Nhũng nhiễu, gây phiền hà, phân biệt đối xử khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước.

Làm sai lệch sổ sách, hồ sơ về căn cước, thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước; không cung cấp, cung cấp không đầy đủ, cung cấp không chính xác, cung cấp trái quy định của pháp luật các thông tin, tài liệu về căn cước hoặc thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước.

Không thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước theo quy định; Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi khác gây cản trở, rối loạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thông tin Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Làm giả, sửa chữa, cố ý làm sai lệch nội dung thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước; chiếm đoạt, sử dụng trái phép thẻ căn cước, căn cước điện tử, giấy chứng nhận căn cước của người khác; thuê, cho thuê, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước; sử dụng thẻ căn cước giả, căn cước điện tử giả, giấy chứng nhận căn cước giả.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Luật Căn cước cũng nghiêm cấm việc truy nhập, làm thay đổi, xóa, hủy, phát tán hoặc thực hiện các hoạt động khác liên quan đến xử lý dữ liệu cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử trái quy định của pháp luật.

Khai thác, chia sẻ, mua, bán, trao đổi, chiếm đoạt, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, hệ thống định danh và xác thực điện tử.

Đặc biệt, theo Điều 46, Luật Căn cước, thẻ căn cước công dân cấp trước 1-7-2024 mà còn giá trị sử dụng, thì công dân có quyền sử dụng thẻ đến hết thời hạn in trên thẻ. Song, công dân có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau 31-12 thì có giá trị sử dụng đến hết ngày này. Các loại giấy tờ đã phát hành mà sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị.

Khi đó, cơ quan Nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ 15-1 đến trước 30-6 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết 30-6. Từ 1-7, nếu thẻ căn cước công dân hết hạn thì bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước mẫu mới.

Ai có mức lương thấp nhất từ 1/7/2024?
Theo chính sách cải cách tiền lương, dự kiến sẽ ban hành hệ thống bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và...

Thời sự

Theo Huệ Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thẻ căn cước, chứng minh thư nhân dân