Hài hước lấy vợ béo và lấy vợ gầy

Một cô vợ béo khác hẳn với một cô vợ gầy đó các đấng mày râu...

Hài hước lấy vợ béo và lấy vợ gầy:

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 1

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 2

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 3

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 4

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 5

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 6

 hai huoc lay vo beo va lay vo gay - 7

Theo MA (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác