Hoa loa kèn còn có các tên khác là huệ tây, huệ trắng, hay bách hợp.

(Ảnh: Bàn Tay To)

Hoa loa kèn còn có các tên khác là huệ tây, huệ trắng, hay bách hợp.

(Ảnh: Bàn Tay To)

Theo Thạch Thảo (Khám Phá)
Ngày 08/04/2016 00:06 AM (GMT+7)