Từ khi được Mẹ sinh ra (20/07/2011)
Anh Pi đã gọi Em là Gấu yêu!

Từ khi được Mẹ sinh ra (20/07/2011)

Anh Pi đã gọi Em là Gấu yêu!

(Khampha.vn)
Ngày 04/01/2013 17:50 PM (GMT+7)