Trong khi trong phòng mổ đẻ, sản phụ đang được sát khuẩn và trải toan vô khuẩn thì ở bên ngoài, bác sĩ mổ đẻ chính đang đánh rửa tay theo các bước đảm bảo vô khuẩn theo bộ y tế quy định.

Trong khi trong phòng mổ đẻ, sản phụ đang được sát khuẩn và trải toan vô khuẩn thì ở bên ngoài, bác sĩ mổ đẻ chính đang đánh rửa tay theo các bước đảm bảo vô khuẩn theo bộ y tế quy định.

Theo Thái Nam; Ảnh: Kang Tran (Khám phá)
Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết