Chị sẽ được theo dõi tại đây trong khoảng 3 giờ trước khi chuyển lên khoa sản.

Chị sẽ được theo dõi tại đây trong khoảng 3 giờ trước khi chuyển lên khoa sản.

Theo Thái Nam; Ảnh: Kang Tran (Khám phá)
Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết