Bác sĩ mổ đẻ chính Phan Văn Quý đang mặc áo và đi gang tay vô khuẩn để sẵn sàng cho ca mổ đẻ diễn ra trong vài phút tới.

Bác sĩ mổ đẻ chính Phan Văn Quý đang mặc áo và đi gang tay vô khuẩn để sẵn sàng cho ca mổ đẻ diễn ra trong vài phút tới.

Theo Thái Nam; Ảnh: Kang Tran (Khám phá)
Ngày 30/12/2014 12:04 PM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Bà bầu cần biết